Elmúltál 18 éves?

Az oldal cookie-kat használ, ha belépsz elfogadod ezt.
Adatvédelmi beállítások


Are you at least 18 years old?

This site uses cookies, if you enter, you accept this.
Privacy settingsPiknik egy kis Törley kíséretében
A Törley József Alapitvány

Az alapítók:

Törley József és a Törley Pezsgőpincészet Kft. (jogelőd: Henkell & Söhnlein Hungaria Kft.)

Az alapítvány székhelye:

Törley Pezsgőpincészet
1221 Budapest, Anna u. 5-7.
Az alapítvány adószáma: 18243510-1-43

Az alapítvány támogatható a befizetett adó egy százalékával a személyi jövedelemadó bevallásával együtt beadott rendelkező nyilatkozat kitöltésével, kedvezményezettként a Törley József Alapítvány fenti adószámának megjelölésével.

Az Alapítvány céljai:

 1. A magyarországi pezsgőgyártás fejlesztésével, a pezsgők minőségének és választékának növelésével kapcsolatos kutatás és tudományos munka támogatása.
 2. A világhíressé vált Törley pezsgő és Törley márkanév hagyományainak ápolása, emlékeinek felkutatása.
 3. Tisztelgés a pezsgőgyár alapító Törley József és a Törley család mindazon tagjai előtt, akik részt vállaltak a Törley pezsgők és a Törley márkanév sikerre vitelében.
 4. Hozzájárulás a pezsgőgyártással foglalkozó új generáció szakmai fejlődésének és identitásának erősítéséhez.
 5. Anyagi támogatások nyújtása a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Covinus Egyetem (volt Kertészeti Egyetem), ill. más iskolák és intézmények pezsgőgyártással kapcsolatos képzésben is részesülő hallgatóinak, valamint a Törley pezsgőgyár fiatal szakembereinek pezsgőgyártással és Törley hagyományokkal kapcsolatos tudományos-kutató tevékenységéhez.
 6. A felsorolt közhasznú alapítványi célok megvalósításához szükséges források gyűjtése, ill. befektetés útján történő gyarapítása.

Csatlakozás:

Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha a megfogalmazott célok eléréshez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak elfogadásáról a kuratórium dönt. 
Az alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve, az Alapítvány képviselője a Kuratórium. A Kuratórium elnökből és 4 tagból áll. Az Elnök az Alapítók által felkért és megbízott személy. Az Elnök megbízatása három éves időtartamra szól, a megbízatás meghosszabbítható.

A kuratórium többi tagját ugyancsak az Alapítók választják egyhangúlag meghosszabbítható három éves időtartamra. A megválasztható személyek közül megválasztásra jelölhet mindkét tag két-két személyt.

Az Alapítványt harmadik személyekkel szemben a kuratórium Elnöke és tagjai képviselik. A kuratórium elnöke és tagjai mindenkor ketten együttesen jogosultak az Alapítvány képviseletére.

A Kuratórium elnöke:

Dr. Nyulászi László - tanszékvezető egyetemi tanár

A Kuratórium tagjai:

dr. Salgó András - tanszékvezető egyetemi tanár
dr. Kállay Miklós - tanszékvezető egyetemi tanár
Szabolcs Attila -országgyűlési képviselő
Kozma Kálmán - Gundel étterem - igazgató

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.

A Kuratóriumi ülések nyilvánosak.

A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az Alapítványnak juttatott adományok, felajánlások elfogadásáról, az alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, különösen a pályázati kiírásokról és a pályamunkák elbírálásáról, valamint döntsön a vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben, jóváhagyja az Alapítvány éves mérlegét, beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül - társadalmi munkában - tesznek eleget.

Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyonának 5%-a, valamint az induló vagyont meghaladó vagyona (tehát az induló vagyon 95%-ának hozadéka (kamat, osztalék stb.), valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka) használható fel.

Az Alapítvány minden évben pályázatot ír ki a pezsgőgyártás fejlesztése, a pezsgők minőségének, a gyártási technológiának a javítása, valamint a Törley hagyományok területén történő kutatásokra és az ezzel kapcsolatos egyéb tudományos munkára, ill. a kutatások vagy a tudományos munka eredményének írásbeli dolgozat formájában történő dokumentálásra. A kutatási területeket, a kidolgozandó témákat - szükség esetén a Műszaki Egyetem, a Kertészeti Egyetem és a Törley Pezsgőpincészet Kft. 2-2 főből álló szakmai bizottságának segítségével - a Kuratórium dolgozza ki és teszi közzé.
A pályamunkákat évente váltakozva a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói, ill. a Törley Pezsgőgyár fiatal szakemberei nyújthatják be. Nincs akadálya annak, hogy a felsőoktatási intézmények hallgatói a kuratórium által kiírt témákból írt dolgozataikat iskolai szakdolgozatként, tudományos diákköri dolgozatként, diplomamunkaként, vagy más szakmai dolgozatként is benyújtsák. A Törley Pezsgőgyár fiatal szakemberei vállalati újításaikkal, találmányaikkal is részt vehetnek a pályázatokon. Fiatal szakembernek az tekinthető, aki a pályázat benyújtásakor a 35. életévét még nem töltötte be.
Az Alapítvány a pályázat kiírásakor a "Törley József díj" elnevezésű díjat tűz ki, amely emlékplakettből, díszoklevélből és kapcsolódó pénzösszegből áll.

A témakörök megválasztása, a kiírások elkészítése és meghirdetése, valamint "Törley József díj", a jutalmak és egyéb díjak és támogatások odaítélése során a Kuratórium pártatlanul, magas szakmai színvonalon és a Törley család hagyományaival elkötelezetten saját szakmai ismeretei és lelkiismerete szerint jár el. Ha ez döntéséhez szükséges, kérhet fel ingyenes segítségnyújtásra szakértőt, szakmai tanácsadót.

Pályázat

A Törley József alapítvány kuratóriuma az alábbi témákban ír ki évente pályázatot:

 1. Pezsgőmarketing
 2. Pezsgőgyártási technológiák
 3. A pezsgőgyártás analitikai és minőségvizsgálata
 4. A pezsgők élettani hatása és gasztronómiai szerepe.
 5. A Törley hagyományok és humán kapcsolatainak ápolása.
 6. A Törley hagyományok hasznosításának lehetőségei.

A pályázatokat minden évben május 30-ig kérjük a következő postacímre benyújtani:

Dr. Nyulászi László egyetemi tanárBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen Kémia Tanszék
1521 Budapest Szt. Gellért tér 4.

Törley Hagyomány és minőség